Điều chỉnh thông tin trên hồ sơ hưởng Bảo hiểm xã hội thế nào?

Hiện nay thông tin của người tham gia BHXH ở cả 63 tỉnh thành đã được tập trung về hệ thống dữ liệu của cổng thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Với việc áp dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý dữ liệu như hiện nay, người tham gia đã rất dễ dàng để tìm hiểu về bảo hiểm xã hội, tra cứu bảo hiểm xã hội và hạn chế tối đa sai sót thông tin người tham gia. Tuy nhiên nếu có sự không trùng khớp về thông tin người tham gia giữ hồ sơ bảo hiểm xã hội cùng một số giấy tờ như giấy khai sinh thì phải làm gì? Tất cả sẽ có trong bài viết sau đây

1. Đối tượng điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội

Người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng nhưng thông tin ghi trong hồ sơ hưởng Bảo hiểm xã hội hàng tháng không thống nhất với thông tin ghi trong Giấy khai sinh, thì người đó có quyền được yêu cầu điều chỉnh lại cho thống nhất.  

2. Phạm vi được điều chỉnh thông tin

– Những thông tin không thống nhất về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính… ghi trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng được điều chỉnh thống nhất theo các thông tin ghi trong Giấy khai sinh của người hưởng BHXH hàng tháng;

– Các thông tin đã được điều chỉnh thống nhất nêu trên không dùng làm căn cứ để điều chỉnh lại các chế độ BHXH đã được giải quyết.

3.  Hồ sơ điều chỉnh thông tin và thủ tục thực hiện

a) Hồ sơ điều chỉnh thông tin

– Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng (theo Mẫu số 01 – ĐCNT) do người hưởng BHXH hàng tháng lập và ký, ghi rõ họ tên;

– Giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền cấp theo đúng quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch.

b) Thủ tục điều chỉnh thông tin

 – Người lao động nộp 01 bản Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH cho BHXH quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi đang hưởng BHXH hàng tháng.

– Người lao động nộp Giấy khai sinh được lựa chọn theo hướng: nộp bản chụp (photocopy) và xuất trình kèm bản chính để cơ quan BHXH đối chiếu hoặc nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực;

– Căn cứ thời điểm ghi trên giấy hẹn của BHXH huyện để đến nhận kết quả.

 

4. Giải quyết yêu cầu điều chỉnh thông tin

– Giám đốc BHXH huyện chịu trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu Giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao có chứng thực) do người hưởng BHXH hàng tháng xuất trình khi tiếp nhận hồ sơ, trường hợp Giấy khai sinh là bản chính, đảm bảo căn cứ pháp lý thì sao lại, xác nhận đã đối chiếu với bản chính và ký tên, đóng dấu cơ quan BHXH; tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ (Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng và bản sao Giấy khai sinh) đến BHXH tỉnh để giải quyết, nhận Quyết định điều chỉnh từ BHXH tỉnh để trả kết quả theo quy định.

Trường hợp khi tiếp nhận, hồ sơ không đảm bảo căn cứ pháp lý thì trả lại hồ sơ cho người hưởng BHXH hàng tháng, nêu rõ lý do không tiếp nhận.

 

– BHXH Tỉnh sẽ Căn cứ hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng do BHXH tỉnh đang quản lý chi trả, đối chiếu hồ sơ nêu trên do BHXH huyện chuyển đến, trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày BHXH huyện tiếp nhận hồ sơ, ra Quyết định điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng, đồng thời điều chỉnh thông tin về nhân thân tại các biểu mẫu có liên quan sau đó Lưu trữ hồ sơ đã giải quyết cùng hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng; chuyển 01 bản Quyết định điều chỉnh đến Trung tâm Lưu trữ – BHXH Việt Nam để lưu trữ theo quy định và đến BHXH huyện để giao cho người hưởng BHXH hàng tháng.

Cách đăng ký và thủ tục kê khai thuế qua mạng khi cho thuê nhà 

Tra cứu hóa đơn điện tử được thực hiện như thế nào?

– Bảo hiểm xã hội Việt Nam căn cứ hướng dẫn tại văn bản này xây dựng bổ sung thêm tính năng hỗ trợ việc tiếp nhận và ra quyết định điều chỉnh thông tin về nhân thân của người hưởng BHXH hàng tháng (bảo đảm giữ nguyên mức hưởng BHXH hàng tháng tại thời điểm trước và sau khi điều chỉnh), hỗ trợ đổi thẻ bảo hiểm y tế theo thông tin được điều chỉnh; triển khai và hướng dẫn các thao tác thực hiện các tính năng hỗ trợ đối với BHXH tỉnh, BHXH huyện; có giải pháp kiểm soát tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện điều chỉnh, bảo mật cơ sở dữ liệu trong phần mềm quản lý và chi trả các chế độ BHXH hàng tháng.

 

Các bài viết liên quan:

Những loại cây trồng trong nhà

Cách trang trí phòng cưới

Leave a Comment