Điều kiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng

Khai thuế qua mạng đã và đang trở thành một dịch vụ hữu ích, giúp giảm thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp. Vậy làm thế nào để có thể nộp hồ sơ khai thuế qua mạng? Bài viết này sẽ giúp giải đáp câu hỏi đó cho các cá nhân và doanh nghiệp.

1. Điều kiện thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng 

Điều kiện thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet được quy định tại Mục I “Quy định về việc thí điểm thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet đối với người nộp thuế” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 1830/QĐ-BTC năm 2009 như sau:

Người nộp thuế có đủ các điều kiện sau đây được tự nguyện đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet:

– Là các tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp mã số thuế và đang hoạt động.

– Thực hiện lập hồ sơ khai thuế bằng phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai do Tổng cục Thuế cung

cấp miễn phí và thường xuyên cập nhật phiên bản mới nhất theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế.

– Đã được cấp Chứng thư số của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động hoặc tổ chức chứng thực chữ ký số công cộng đang trong quá trình xin cấp phép của Bộ Thông tin và Truyền thông và được Bộ Tài chính chấp thuận sử dụng trong giai đoạn thí điểm nêu tại Quyết định này (sau đây gọi tắt là tổ chức chứng thực chữ ký số công cộng). Chứng thư số được cấp phải đang còn hiệu lực.

– Có khả năng truy cập và sử dụng mạng Internet và có địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định với cơ quan thuế.

– Có nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế thực hiện thí điểm quy định tại Điều 2 của Quyết định này.

khai thuế qua mạng

2. Đăng ký sử dụng chữ ký số

Người nộp thuế có trách nhiệm thực hiện thủ tục xin cấp chứng thư số với tổ chức chứng thực chữ ký số công cộng và trả các khoản chi phí để được cấp để duy trì hiệu lực của chứng thư số, đồng thời thực hiện trách nhiệm liên quan đến chứng thư số quy định tại Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 về việc quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và quy chế chứng thực, chứng thư số của tổ chức chứng thực chữ ký số công cộng nơi người nộp thuế xin cấp chứng thư số.

Khi có thay đổi về chứng thư số như cấp lại, thay đổi cặp khoá, tạm dừng hiệu lực… người nộp thuế phải thông báo lại cho cơ quan thuế biết chậm nhất trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi phát sinh thay đổi đó.

Trên đây là nội dung quy định về điều kiện thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 1830/QĐ-BTC năm 2009.

https://wikithietke.com/

https://wikithietke.com/category/tin-tuc/

Các bài viết liên quan:

Những loại cây trồng trong nhà

Cách trang trí phòng cưới

Leave a Comment