Nguyên tắc và điều kiện khi tự in hóa đơn

Các cá nhân, doanh nghiệp chắc hẳn đã không còn xa lạ với hóa đơn đặt in hoặc tự in. Đây là loại hóa đơn doanh nghiệp được phép xuất ra sau khi lập và nộp Thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan quản lý thuế xem xét và chấp thuận. Tạo hóa đơn tự in thì không quá phức tạp nhưng để được phép phát hành loại hóa đơn này, doanh nghiệp phải đảm bảo tuân thủ một số nguyên tắc và điều kiện nhất định.

nguyên tắc thông báo phát hành hóa đơn

Nguyên tắc khi tự in hóa đơn:
Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, doanh nghiệp, tổ chức được tạo hóa đơn tự in sử dụng chương trình tự in hóa đơn từ các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác phải đảm bảo tuân theo 2 nguyên tắc sau:
– Việc đánh số thứ tự trên hóa đơn được thực hiện tự động. Mỗi liên của một số hóa đơn chỉ được in ra một lần, nếu in ra từ lần thứ 2 trở đi phải thể hiện là bản sao (bản copy).
– Phần mềm ứng dụng để in hóa đơn phải đảm bảo yêu cầu về bảo mật bằng việc phân quyền cho người sử dụng, người không được phân quyền sử dụng không được phép can thiệp làm thay đổi dữ liệu trên phần mềm.
Điều kiện và trách nhiệm của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn
– Điều kiện: Phải là doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có ngành nghề lập trình máy vi tính hoặc xuất bản phần mềm, trừ trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đó tự cung ứng phần mềm tự in hóa đơn để sử dụng.
– Trách nhiệm
Đảm bảo phần mềm tự in hóa đơn tuân thủ đúng những quy định về tự in hóa đơn; không in giả hóa đơn trùng với các mẫu trong phần mềm đã cung cấp cho doanh nghiệp
Lập báo cáo về hoạt động cung cấp phần mềm tự in hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Nội dung báo cáo thể hiện theo mẫu số 3.7 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính). Cơ quan thuế quản lý trực tiếp nhận báo cáo và đưa các dữ liệu lên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong thời hạn 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được báo cáo.
Như vậy, khi tiến hành tìm hiểu đơn vị, tổ chức cung cấp phần mềm tự in hóa đơn, doanh nghiệp cần tham khảo và tìm hiểu từ nhiều nguồn thực tế và hữu ích để xác định đâu là nhà cung ứng uy tín và đảm bảo đáp ứng đầy đủ không chỉ điều kiện của pháp luật mà còn nhu cầu của doanh nghiệp. Có như vậy, doanh nghiệp với có thể tin tưởng và đảm bảo thực hiện xuất hóa đơn đúng, đủ tiêu chuẩn.

https://wikithietke.com/moi-quan-tam-lon-nhat-hien-nay-cua-dn-ve-hoa-don-dien-tu/

https://wikithietke.com/co-nen-xuat-khau-lao-dong-nhat-ban-hay-khong/

Các bài viết liên quan:

Những loại cây trồng trong nhà

Cách trang trí phòng cưới

Leave a Comment